RealTime

Scientologists tar de första stegen på sin väg mot andlig frihet med inledande tjänster och tjänster på mellannivå i sina lokala Scientology Kyrkor. Studier och utövning för högre nivåer äger rum vid Scientologys Avancerade Organisationer.

David Miscavige tog L. Ron Hubbards vision om att etablera Avancerade Organisationer på strategiska platser runt om i världen och gör den till en påtaglig verklighet. Hans uppdrag och mål är bildandet av Avancerade Organisationer på varje kontinent. Som namnet antyder öppnar dessa organisationer porten till de högsta andliga nivåerna.

Som ett tecken på kyrkans otroligt snabba tillväxt har fyra Avancerade Organisationer invigts som ideala sedan 2014, och ytterligare tre är på gång för att fullborda Scientologys globala trappa till evigheten. Dessa Avancerade Organisationer är stora anläggningar som specialdesignats för leverans av avancerade Scientology-tjänster. De inbegriper:

Köpenhamn, Danmark Advanced Organization and Saint Hill Europe

År 2014 uppfyllde Mr. Miscavige L. Ron Hubbards vision om att etablera ett idealt andligt centrum i Europa i och med invigningen av Europas Avancerade Organisation. I Danmarks kosmopolitiska huvudstad Köpenhamn levererar en multinationell personal kurser och andlig vägledning för högre nivåer i Scientology.

Los Angeles, Kalifornien Advanced Organization of Los Angeles

En månad senare år 2014 invigde Mr. Miscavige inte bara en utan tre kyrkor samtidigt. Kollektivt är de kända som Pacifica Bridge, och betjänar världens största koncentration av Scientologists. På detta enda ställe, vid Los Angeles anläggning, kan man stiga från introduktionstjänster till allt högre platåer av andligt uppnående på en gata som heter L. Ron Hubbard Way.

Saint Hill, Sussex, Storbritannien Advanced Organization and Saint Hill United Kingdom

Saint Hill har särskild betydelse i Scientologys historia. Det är här Scientologys grundare L. Ron Hubbard levde, forskade och åstadkom revolutionerande upptäckter om sinnet, kroppen och anden, och lade grunden till religionens dynamiska framtid. Det var också på Saint Hill som underbarnet David Miscavige utbildade sig i början av 1970-talet och blev den yngsta professionella auditoren på planeten.

Mr. Miscavige ledde personligen den dramatiska restaureringen och expansionen av den legendariska egendomen Saint Hill, på 24 hektar mark på den engelska landsbygden, för att förverkliga Mr. Hubbards vision om en plats där varje Scientologist skulle kunna komma och utbilda sig.

Sydney, Australien Advanced Organization and Saint Hill of Australia, New Zealand and Oceania

Kyrkans ledstjärna för frihet för Asien-Stillahavsregionen i Sydney i Australien är ett arkitektoniskt mästerverk. Dess stora fönster har en utsikt över en nationalpark, där skrattfåglarna drillar i gryningen och skymningen. Den mästerligt återställda 13 500 kvadratmeter stora byggnaden är ett fysiskt underverk som förkroppsligar Scientologys anda i sig.

Mr. Miscavige lokaliserade inte bara personligen anläggningen, han övervakade även renoveringen och omvandlingen av egendomen till den andliga oas som står där idag – Avancerade Organisationen för Australasien, som betjänar Scientologists från Japan till Tasmanien.