RealTime

För att göra de avancerade andliga tjänster som han utvecklade tillgängliga för Scientologists etablerade L. Ron Hubbard år 1968 en organisation ombord på ett fartyg, flaggskeppet Apollo. Medan han fortsatte sin forskning ombord anlände Scientologists från hela världen för utbildning och vägledning som bara kunde göras på Apollo och som övervakades av Mr. Hubbard. Detta åtföljdes av en period av aldrig tidigare skådad tillväxt av kyrkans verksamhet och expansion världen över.

År 1975 hade efterfrågan på tjänster från ”Flag” växt så till den grad att större leveranslokaler behövdes, och den idealiska egendomen lokaliserades. Vid slutet av det året hade L. Ron Hubbard etablerat Scientology Kyrkans andliga huvudsäte och den religiösa fristaden i Clearwater i Florida – flaggskeppskyrkan för religionen. På den tiden bestod den av två egendomar. Idag utgörs det av ett komplex på 56 byggnader som ligger utspridda över 52 kvadratkilometer, vilket sammanlagt uppgår till 280 000 kvadratmeter av lokaler.

David Miscavige i Flag-byggnaden vid Scientologys andliga huvudsäte i Clearwater i Florida.

Flag var L. Ron Hubbards vision om en kyrka där leveransen av tjänster skulle upprätthålla högsta möjliga standard och där varje Scientologist skulle ha tillgång till världens högst utbildade auditorer. På Flag kan man erhålla tjänster från de mest grundläggande till de mest avancerade, samt tjänster som inte levereras någon annanstans i världen.

L. Ron Hubbards vision förverkligades genom årtiondena av styrelseordförande för Religious Technology Center, Mr. David Miscavige.

Scientology Kyrkans Flag-byggnad öppnade sina dörrar söndagen den 17 november 2013 inför mer än 10 000 Scientologists som samlats för invigningsceremonin, vilken leddes av Mr. Miscavige.

Flag-byggnaden är unik eftersom religionen är unik. Scientology är kulmen på tusentals år av människans sökande efter andlig frihet i kombination med 2000-talets vetenskap och teknologi.

Denna nya andliga huvudfristad är lika vacker som den är majestätisk. Den upptar ett helt kvarter – 35 000 kvadratmeter – och Flag-byggnaden är en magnifik återspegling av engagemanget hos religionens anhängare som stödde dess etablering under ledarskap av Mr. Miscavige. Kyrkans ståtliga katedral återspeglar också den oöverträffade tillväxten av Scientologys verksamhet under det senaste decenniet, och dess engagemang i mer än 40 år i det lokala samhället.

”Fastän vi har klippt många band de senaste åren och ännu fler svajar i väntan på sin dag, är detta något speciellt – eftersom det sträcker sig från evigheten till oändligheten”, sade Mr. Miscavige vid invigningen av Flag-byggnaden. ”När bandet faller kommer det att sätta avtryck på självaste tingens ordning och tillkännage för fysiska universum att: Er katedral har rests och ert andliga huvudsäte har nu slagit upp sina portar.”

Den 17 november 2013 samlades mer än 10 000 Scientologists i Clearwater i Florida för att inviga Flag-byggnaden, en 35 000 kvadratmeter stor katedral, som upptar ett helt kvarter i Clearwater i Florida.

Flag-byggnadens stora atrium är på tre våningar och sträcker sig längs hela byggnaden – ett helt kvarter. Kolonnerna, väggarna, golvet och trappan i det stora atriets lobby i travertin minner om det förflutnas stora katedraler. På samma gång är Flag-byggnaden, med dess brons, mässing, trä, marmor och glas, stilistiskt tidlös. Det dämpade havsmotivet är ett eko av Scientologys marina arv samtidigt som det framhäver en känsla av framtiden.

Längs hela atriet står en serie bronsskulpturer som representerar de grundläggande begreppen i Dianetics och Scientology. De omfattar de Åtta Dynamicerna: drivkraften, driften eller impulsen för överlevnad av en Själv, ens Familj, Grupper, Mänskligheten, Livsformer, det Fysiska universum, det Andliga universum och det Högsta Väsendet eller Oändlighet, och en visuell representation av en ”auditing”-session. Auditing är Scientologys andliga vägledning som hjälper individen att bli kvitt andliga oförmågor och ökar individens förmågor.

En tio meter hög fristående skulptur i form av en spiraltrappa med mänskliga figurer på olika nivåer sträcker sig från bottenvåningen och förbi balkongen. Den skildrar den Emotionella Tone Skalan, vilket speglar stigande nivåer av tillvaron, från att känna sig död och förlamad av andliga och mentala bördor längst ner på skalan, till att vara triumferande kreativ och i gemenskap med universum vid toppen.

Mr. Miscavige i Flag-byggnadens atrium, det andliga huvudsätet som byggdes från grunden för att betjäna Scientologys internationella gemenskap.

På bottenvåningen finns ett stort informationscenter med multimediadisplayer som har 800 filmer på dussintals språk. De presenterar religionens grunder och uppdaterar Scientologists i de humanitära och sociala program som sponsras av kyrkan över hela världen.

Ett museum om kyrkans religiösa orden, Sea Organisationen, inkluderar Mr. Hubbards kontor och forskningsrum från flaggskeppet Apollo. Kontoret är autentiskt in i minsta detalj och innehåller element lika exakta som de två typerna av spansk marmor som matchar det ursprungliga golvet.

Displayer visar många artefakter som tillhörde Mr. Hubbard och modeller av de tre fartygen i Sea Organisationens tidiga flottilj.

Det stora kapellet, också det på bottenvåningen, uppvisar olika konstnärliga inslag. Här står Scientologys åtta-uddiga kors i fokus – som representerar de Åtta Dynamicerna – utfört i halvt genomskinlig honungsfärgad onyx. Kapellets åtta fönster av färgat glas är tre meter höga och består av sammanlagt 1 900 individuella bitar tyskt handgjort glas med traditionell blyinfattning. Varje fönster pryds av en av Faktorerna, Mr. Hubbards sammanfattningar beträffande människoanden och dess förhållande till det materiella universumet.

Flag-byggnaden är ett arkitektoniskt mästerverk som förser Scientologists med ett sätt att göra andliga framsteg i en miljö som anstår vikten av L. Ron Hubbards teknologi.

Sedan dess början år 1975 har Flag vuxit från två byggnader till ett komplex av 56 fastigheter, vilka sammanlagt uppgår till mer än 280 000 kvadratmeter i yta.