RealTime

När Mr. Miscavige kommer till fartyget Freewinds är det ett nöje att se honom anlända. För han har hjälpt oss att komma dit vi är … Och det finns bara omtanke för varje besättningsmedlem här. Alice Webber