RealTime

En av de saker som jag tycker är mest unik med Mr. Miscavige är nivån av ’vi’  … ’Vi’ var alltid en del av vilka vi är och vem han är. Fran Andrews