RealTime

[David Miscavige] tänker på andra människor. Han får en att känna att man är speciell … Och för mig är det verkligen ett tecken på storhet. Kelly Yaegermann