RealTime

Om vi inte hade grundarens faktiska teknologi i kronologisk ordning precis, skulle vi inte ha framtiden som vi nu har. [David Miscavige] tog årtionden av omsorgsfullt arbete för att få den detaljen gjord. Peggy Guignon