RealTime

Man måste bara titta på expansionen av Dianetics och Scientology under de sista femton, tjugo åren för att veta vilken sorts ledare [David Miscavige] är. Han är intelligent, han har en hel del karisma, han bryr sig verkligen och han har en hel del avsikt att få saker gjorda och de blir gjorda. Sonya Jacques