RealTime

David Miscavige presenterer L. Ron Hubbards grunnleggende bøker og foredrag om Dianetics og Scientology til titusener på et internasjonalt kringkastet event i 2007.

I 2007 stod David Miscavige foran Scientologister som kom fra hele verden for å delta i denne mye omtalte begivenheten. Det han var ved å beskrive var intet mindre enn «gjenvinningen av Dianetics og Scientology» – en begivenhet, sa han, som ville «endre Scientologys verden for alltid». I løpet av de neste par timene fortalte han hele historien til et publikum på tusener av mennesker som var samlet i Clearwater, Floridas Ruth Eckerd Hall.

Mr. Miscavige beskrev i detalj forskningsprosjektet for å sikre renheten i alle Scientology religionens Skrifter som finnes av L. Ron Hubbards skrevne materialer og innspilte foredrag. En utfordrende oppgave hadde blitt gjennomført: Å finne Mr. Hubbards bøker, verifisere de eksisterende tekstene mot disse originalene, korrigere eventuelle feil eller avvikelser, og returnere dem til deres opprinnelige og uforfalskede form.

Avvik fra de originale manuskriptene ble øyeblikkelig oppdaget å være langt mer omfattende enn først antatt: transskripsjonsfeil og feil tegnsetting av enhver art, kapitler satt i feil rekkefølge eller midt i et annet kapittel, for ikke å nevne at en forlegger hadde fjernet paragrafinndelinger for å redusere sideantallet.

«La oss nå legge til ’redaktøren’», forklarte Mr. Miscavige, «som i stedet for å rette feil, kom med sine egne ’forklarende’ fotnoter for å forklare hva L. Ron Hubbard egentlig mente.»

Mr. Miscavige fortalte om et bemerkelsesverdig eksempel på gjenvinning av teknologien under arbeidet med dette prosjektet. Da antallet sider i en bok ikke stemte med antallet dikterte innspillinger man hadde til rådighet, søkte man enda en gang gjennom arkivene og fant tre vinylplater man lenge hadde oversett, og som var merket «UNK» for «Unknown» (ukjent). Ved å finne noe like foreldet avspillingsutstyr, oppdaget man at disse opptakene inneholdt to ekstra kapitler fra Mr. Hubbards manuskript fra 1948 for Dianetics: Den Opprinnelige Avhandlingen. Diktatet viste også at andre kapitler var blitt trykt i feil rekkefølge helt siden boken ble offentliggjort for første gang. Hele manuskriptet måtte korrigeres og fullføres. I dag står den som den første og mest grunnleggende beskrivelsen på sinnets faktiske karakter og funksjon.

I de etterfølgende årene ble hvert ord og hver linje i alle L. Ron Hubbards verker undersøkt, verifisert eller korrigert for å sikre absolutt renhet. Standarden Mr. Miscavige satte var perfeksjon, og det er den eneste passende standarden for L. Ron Hubbards verker.

Hvert ord og hver linje i alle L. Ron Hubbards verker ble undersøkt, verifisert eller korrigert for å sikre absolutt renhet.

Etter dette enorme redaksjonelle arbeidet ble hver av de 18 bøkene omhyggelig designet, satt, trykt og innbundet med henblikk på å ha den høyest mulige graden av lesbarhet, forståelse, kvalitet og holdbarhet – for ikke å nevne rene estetiske betraktninger.

Mr. Miscavige oppsummerte prestasjonen:

«Vi snakker ikke om ’korrigerte’ manuskripter», sa han. «Ikke om ’verifiserte’ manuskripter. Og de er avgjort ikke bare ’omarrangert’. Det vi snakker om er 100 prosent uforfalsket SOURCE.»

Fra denne monumentale bedriften kom en like dramatisk prestasjon: gjenvinningen av foredragsserier som motsvarer hver bok, 280 foredrag i alt.

Hver foredragsserie ble produsert med verifiserte avskrifter og supplerende referanser, så vel som en detaljert ordliste som definerer ordene slik Mr. Hubbard brukte dem, for å sikre at enhver lytter kan forstå materialet.

Hver bok og hvert foredrag ble så reprodusert og utgitt på verdens 17 mest talte språk.

Sammen er disse bøkene og foredragene kjent over hele verden som «Grunnsteinene» – som utgjør de grunnleggende materialene i Scientologys Bro.

Denne monumentale prosessen skaffet til veie de eksakte og rene Scientology Skriftene, slik de ble forfattet av Mr. Hubbard.

ETTERSPØRSELEN STIGER ETTER GJENOPPRETTEDE VERKER I DIANETICS OG SCIENTOLOGY

Utgivelsen av de Grunnleggene Bøkene og Foredragene betydde at enhver Scientologist nå kunne studere grunnlaget for Scientology religionen lett, raskt og i fullstendig kronologisk rekkefølge, og få en helt unik forståelse av religionen og dens anvendelse i livet.

Som et enkelt eksempel på deres innvirkning, kan det nevnes at i løpet av de siste 50 årene, før utgivelsen av Grunnsteinene, var det alt i alt 39 millioner eksemplarer av Kunnskapens Gullalders skrevne og talte verker om Dianetics og Scientology i omløp. Innen de første to årene etter deres utgivelse i 2007, ble det distribuert over 60 millioner eksemplarer av Grunnleggerens Bøker og Foredrag.

I og med at Grunnsteinene nå finnes på 17 språk, og de mest grunnleggende av dem finnes på 50 språk, er antallet Dianetics og Scientology oversettelser i løpet av de siste ti årene 10 ganger mer enn i de siste femti årene.

Men den virkelige betydningen av gjenvinningen og gjenopprettelsen av Dianetics og Scientology materialer kunne bare måles når man ser på enkeltmenneskers forandrede liv. De Grunnleggende Bøkene og Foredragene inneholder prinsipper som millioner deretter har anvendt til å oppnå sine mest ettertraktede mål om åndelig fornyelse.

RENESSANSE