RealTime

[David Miscavige] sätter ihop ett team som är otroligt … Jag ser produkterna, det som blir gjort, rörelsen. Jag ser att saker går i en viss riktning. Luis Colon