RealTime

[David Miscavige] för vidare Mr. Hubbards arv och tar fram allt i förgrunden som Mr. Hubbard föreställde sig för oss och för kyrkan. Jennifer Charm-Jacobson