RealTime

[David Miscavige] arbetar oförtröttligt för att se till att vi bara får det bästa. Och jag sätter fullständig tilltro och tillit till mannen och jag är så glad att vi har honom. Sam Gendusa