RealTime

Jag har, på så kort tid, [påverkats] så starkt av någon som bara tackat mig för att jag är mig själv. Det var fantastiskt! Shaun Kirk