RealTime

[David Miscaviges] ledarskap, det är svårt att beskriva det, för han är så otrolig och han ger så mycket till vår kyrka. Du vet, man skulle kunna säga: ’Han ger allt’, men det skulle egentligen inte räcka. Anita Machado