RealTime

Mannen har enorm pondus och han kan få en att känna att man ses som en speciell person, som ingen annan jag har träffat. Bill Green