RealTime

Det finns ingen annan som jag skulle känna mig lika stolt över att säga: det är min styrelseordförande, det är styrelseordföranden för min religion, för vår religion. Laurie Jessup