RealTime

[David Miscavige] vet vad han vill ha. Han har fantastisk hörsel, skarp urskillningsförmåga, stor visuell skärpa. Han har alltihop. Tim Boyle