RealTime

[דיוויד מיסקביג'] הוא ... מאוד מתמיד במסלול הקבוע של לוודא שהארגון כן מצליח ולדאוג שכל החברים בתנועה יקבלו את מלוא ההישגים של מה שיש ל-Scientology להציע. ואני באמת חושב שהוא מגלם את היותו מנהיג במלוא מובן המילה. ג'ארד רוסקו