RealTime

דיוויד מיסקביג' הוא ... מאוד מתמיד במסלול הקבוע של לוודא שהארגון כן מצליח ולדאוג שכל החברים בתנועה יקבלו את מלוא ההישגים של מה שיש ל-Scientology להציע. ואני באמת חושב שהוא מגלם את היותו מנהיג במלוא מובן המילה. ג'ארד רוסקו

טקסט וידיאו:

כשהחברים שלי ואני מדברים על מר מיסקביג', אנחנו פשוט מרגישים יראת כבוד כלפיו, בכנות. אני מתכוון, אתה מדבר על השיא באתיקה ובתפוקה בעבודה ולקחת את זה למקסימום כל יום – זהו זה, אל תמשיך לחפש. וזה מה שאנחנו מדברים עליו. אני מתכוון, הוא באמת השיא של מה שאדם אחד יכול לעשות, אתה יודע. בכל פעם שהם, כשהם באמת מתמקדים במטרות והם מסורים ובלתי נלאים בהשגת השאיפות שלהם, אתה יודע, ומוודאים שכולנו ננצח. אני יודע שאף אחד, אין אף אחד חוץ ממנו שבאמת ממחיש את זה טוב יותר ממנו. וזה מה שאנחנו מדברים עליו. זה פשוט, אתה יודע, כבוד מוחלט, יראת כבוד מוחלטת למה שהוא עושה על בסיס יומיומי.

אתה יכול לדעת רק מזה שתהיה במרחב שלו, שהוא אתי במידה בל תיאמן. כלומר, אתה מדבר על הנוכחות האתית של מישהו ופשוט לדעת שהם עומדים מאחורי המילה שלהם, אתה יודע. הוא מגלם את זה, אני מאמין. וגם, רק במונחים של לא להיות מושפע בקלות, לא להיות מושפע בקלות, הוא מאוד מאוד מסור ומאוד מתמיד במסלול הקבוע של לוודא שהארגון כן מצליח ולדאוג שכל החברים בתנועה יקבלו את מלוא ההישגים של מה שיש ל-Scientology להציע. ואני באמת חושב שהוא מגלם את היותו מנהיג במלוא מובן המילה.