RealTime

David Miscavige er … så vedholdende i en gitt retning for å påse at Kirken lykkes og sørge for at alle medlemmer får fullt utbytte av hva Scientology har å tilby. Og jeg tror virkelig at han legemliggjør å være leder i videst mulige omfang. Jared Roscoe

Videoavskrift:

Når vennene mine og jeg snakker om David Miscavige har vi alle bare dyp respekt for ham, for å være ærlig. Du snakker om den ultimate arbeidsmoral og produksjon, og å ta det til det maksimale hver dag – det er det, se ikke lenger. Og det er virkelig hvordan vi snakker om ham. Han er virkelig tinden av hva én person kan gjøre. Når de virkelig har blikket sitt rettet mot gevinsten, og de er engasjerte og utrettelige for å oppnå sine mål og sørge for at vi alle vinner. Jeg vet ikke om noen bortsett fra ham som virkelig eksemplifiserer det bedre enn han gjør. Og det er virkelig hvordan vi snakker om ham. Det er bare absolutt respekt, fullstendig ærefrykt for det han gjør hver dag.

Du vet det bare ved å være i rommet hans, han er utrolig etisk. Du snakker om noens etikknærvær og bare være i stand til å se at de gjør det som skal gjøres. Jeg føler at han uttrykker det. Også bare det å ikke la seg lett avspore, ikke lett avspores. Han er veldig, veldig dedikert og veldig vedholdende i en gitt retning for å påse at Kirken lykkes og sørge for at alle medlemmer får fullt utbytte av hva Scientology har å tilby. Og jeg tror virkelig at han legemliggjør å være leder i videst mulige omfang.