RealTime

[David Miscavige] er … så vedholdende i en gitt retning for å påse at Kirken lykkes og sørge for at alle medlemmer får fullt utbytte av hva Scientology har å tilby. Og jeg tror virkelig at han legemliggjør å være leder i videst mulige omfang. Jared Roscoe