RealTime

David Miscavige är ... så ihärdig med att se till att Kyrkan lyckas och att se till att alla församlingsmedlemmar får den fulla behållningen av vad Scientology har att erbjuda. Och jag anser verkligen att han förkroppsligar att vara en ledare fullt ut. Jared Roscoe

Videotranskription:

När mina vänner och jag talar om Mr. Miscavige, du vet, hyser vi bara djup respekt för honom, ärligt talat. Jag menar, snacka om det ultimata i arbetsdisciplin och produktion och att ta det till max varje dag – där har man det, leta inte mer än så. Och det är liksom så vi snackar om honom. Jag menar, han är verkligen höjdpunkten för vad en person kan göra, du vet. Närhelst de – när de verkligen har varit målinriktade och de är hängivna och oförtröttligt verkar för att uppnå sina mål, du vet, och se till att vi alla vinner. Jag känner inte någon – någon förutom honom – som verkligen exemplifierar det bättre än han gör. Och det är faktiskt så vi talar om honom. Det är bara, du vet, total respekt, total vördnad inför vad han gör på daglig basis.

Man kan känna det bara genom att vara nära honom – han är otroligt etisk. Jag menar, snacka om en persons etiknärvaro och att bara kunna känna att de verkligen gör något åt det, du vet. Han förkroppsligar det, känner jag. Och även när det gäller att inte låta sig avstyras lätt – att inte låta sig avstyras lätt, han är mycket, mycket engagerad och verkligen så ihärdig med att se till att Kyrkan lyckas och att se till att alla församlingsmedlemmar får den fulla behållningen av vad Scientology har att erbjuda. Och jag anser verkligen att han förkroppsligar att vara en ledare fullt ut.