RealTime

[David Miscavige] är … så ihärdig med att se till att kyrkan lyckas och att se till att alla församlingsmedlemmar får den fulla behållningen av vad Scientology har att erbjuda. Och jag anser verkligen att han förkroppsligar att vara en ledare fullt ut. Jared Roscoe